+603 5612 8169
 caparthia@gmail.com

OKU toilet

ESB901 WIRED DISABLE TOILET EMERGENCY CALL SYSTEM

ESB903 ERACALL WIRELESS DISABLE TOILET CALL SYSTEM

ESB903(B) ERACALL WIRELESS DISABLE TOILET CALL SYSTEM

 

Switch to Mobile Version